of:
home
zoeken
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
agenda
te koop
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer

Atelier Quadrat

De maatschap Quadrat, atelier voor stedebouw, landschap en architectuur, bestaat uit P. Achterberg, landschapsarchitect, R. Bijhouwer en S. Gall, beiden stedebouw- kundige-architect. Wanneer de vraag zich voordoet worden voor bijdragen op terreinen van verkeer en vervoer, planologie, ecologie, sociologie, civiel-techniek, publiek recht, presentatie, ontwikkelingsstrategie, proces- en projectmanagement, enzovoort, deskundigen uit een persoonlijk netwerk bij de opgave betrokken. Het atelier neemt op meerdere wijzen deel aan planprocessen: soms kortstondig, bijvoorbeeld bij studieopdrachten, workshops of advieswerk, soms langdurig, als maker van uitvoeringsplannen, planbegeleider of supervisor. Daarnaast houden de maat- schapsleden zich bezig met de ontwikkeling van de vakken stedebouw en landschaps- architectuur, door middel van docentschappen, lezingen, publicaties en ontwerpen. Binnen atelier Quadrat zijn de disciplines stedebouw, landschap en architectuur nauw verbonden. Het bureau vindt alle schaalniveaus van planvorming van even grote waarde en werkt veelal door de schaalniveaus heen. In oktober 2000 is de BNA-Kubus, de jaarlijkse prijs van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), aan atelier Quadrat toegekend.

Ontworpen stations door Atelier Quadrat

2012 Breda Stationsgebouw IV Nog aanwezig