Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer

Plaats een opmerking bij station Borssele Steiger

Op de pagina kunt u een opmerking of herinnering insturen aan station Borssele Steiger die wordt toegevoegd aan de pagina.

Oorspronkelijke reactie:
Nico de Kunder (20 aug 2011)
Geachte heer Martens, Nicolaas de Kunder heeft inderdaad een huis gekocht. 1) 06-10-1894 Goessche Courant, maakt melding dat Nicolaas voorheen roeier was bij het Belgische Loodswezen te Vlissingen. 3) 12-12-1894 Testament aktenr. 838. Notaris W.S. Bosch Vlissingen. Schuldbekentenis en hypotheek eener som van drie duizend drie honderd zeventig gulden, Nicolaas de Kunder Pieterszoon te Vlissingen aan Pieter Abraham van de Velde te Terneuzen en Arie de Jong Dammeszoon te Dordrecht. 2) 19-10-1894 Borgtocht Akte 814. Borgtocht voor Nicolaas de Kunder te Vlissingen als ontvanger der rechten voor het gebruik van den provincialen steiger te Borssele ten behoeve van de provincie Zeeland hoogstens tot en ten beloope eener som van honderd gulden, Abraham Everardus Dudok van Heel en Pieter Beers, beiden te Vlissingen. 4) Goessche Courant 30-12-1897 p. 2/4. Borsele. In de Maandag gehouden buitengewone vergadering van ingelanden van den calamiteuzen polder Borsele werd behandeld het verzoek van den heer N. de Kunder Pz alhier om op het perceeltje bouwgrond, gelegen bij zijne woning aan den steiger, een veestal te mogen bouwen. Met algemene stemmen besloot de vergadering den grond voor 50 jaren in erfpacht uit te geven tegen betaling van f. 3 's jaars, onder de noodige geachte voorwaarden en nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Bij eene bespreking van wegsverbetering kwam men tot het besluit om de bezanding van den Korten Zuidweg allereerst te voltooien en door te trekken over den Jorjaneweg tot den Langen Zuidweg. 5) Verkoopt zijn woning. Goessche Courant 19-11-1904, pag. 2/6
reactie webmaster:

naam:
e-mail:
(toon mailadres niet op de site)
los deze som op **
Uw opmerking of vraag:

* verplicht veld
** omdat er blijkbaar nogal veel spam op dit formulier wordt ingevuld (die ik dan handmatig moet verwijderen) moet je deze eenvoudige som oplossen om te tonen dat je geen spam robot bent.
N.B. Voor diegenen onder jullie die niet zo'n ster in rekenen zijn: het antwoord is dus 2.

Ga terug naar de vorige pagina